Saferoad Pomerania

Firma Saferoad Pomerania sp. z o.o. została założona na terenie Szczecina w 2003 roku. Podstawową działalnością spółki jest produkcja konstrukcji stalowych w następujących obszarach: bariery mostowe i drogowe, terminale zderzeniowe typu SafeEnd®, elementy wyposażenia mostów, bramownice i wysięgniki drogowe, podpory oznakowania pionowego, ekrany akustyczne, słupy oświetleniowe typu kratowego, wieże i maszty, konstrukcje trakcji kolejowych, konstrukcje oraz osprzęt linii energetycznych, konstrukcje i elementy wyposażenia marin, kładki dla pieszych, pomosty, schody, inne konstrukcje dla budownictwa i przemysłu.

Contact us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

Ask for a quote